Bejelentkezés
FOTOPOST.HU

FOTO
POST

fotóművészet

Info

FOTOPOST.HU
/kritika/kodgepek-kedely-lathataran-0

Ködgépek a kedély láthatárán | Fotopost.hu

Fotók és szövegek | fotóművészet, fotókritika, képelemzés

Legújabb twittek

Keresés
Fotopost.huFotók és szövegek

Ködgépek a kedély láthatárán

Dunaújvárosi Fotóbiennále 2009 - II. rész

Cséka György2009.06.04.

Van egy álmom, hogy egy napon elérjük ama paradicsomi állapotot, hogy a következő DFB-re egy min. 300 oldalas, színes, szélesvásznú és zenélő katalógus jelenik meg, benne minden képpel, adattal és tanulmányok garmadával, melyek szénné elemzendik vala a jelesebbnél jelesebb műveket. Lőjetek ködgépet!

© Tehnica Schweiz

Csapongás 1.
Mivel negyvenvalahány alkotó művét végigelemezni külön weboldal kellene, csapongok. Nem említek meg minden művet, ami tetszett, és néha megemlítek olyat, ami nem, így a hallgatásnak több oka is lehet, következtetést levonni belőle nem érdemes.

Például hogy a rossz hírekkel kezdjem, Hartyányi Norbert sorozata, a Fogadj el szép példája a hatás-és szánalomkeltés túlzott, azonnali, eszközökben nem válogató akarásának. A sorozat úgy tesz, mintha humanizmustól vezérelve, különösebb művészi szándék nélkül meg szeretné mutatni a másik, a hátrányos helyzetű, öreg, csúf, beteg stb., embert, és felszólítani minket a kirekesztettség megszüntetésére, az elfogadásra. Az üzenet azonban, amely a címmel a szánkba van rágva, ezzel a képi világgal karöltve: leegyszerűsített, bombasztikus és üres. A képek paradox és indokolatlan módon túlesztétizáltak, artisztikumra törekvők: fekete-fehér fotókat látunk, négyzet formájúra vágva, sötétített képsarkokkal, vinyettálással. Kicsit úgy tűnik, a képek alanyai voltaképp egy [elleplezett] művészi cél tárgyai, eszközei csupán.

Ha már a dokumentarista jellegű műveknél tartunk: számomra meglepő volt Olasz Tamás még a szubjektív dokumentarizmuson inneni, a sajtófotó, klasszikus dokumentarizmus unalomig ismert eszköztárát minden probléma és eredetiség nélkül, bár kétségtelenül korrekten és tehetségesen használó műveinek nagyfokú, a művek mennyiségében kifejezett túlreprezentáltsága. Persze, hozzátenném ehhez, nincs nehezebb dolog újat, eredetit hozni, azaz valamiképp újraírni a fotótörténetileg egyik, ha nem a legnagyobb hatású és legtekintélyesebb  fotográfiai hagyományát, amit az egyszerűség kedvéért, összefoglalóan dokumentarizmusnak hívok. 

Csapongás 2.
Nyilvánvaló, sokan leírták már, hogy Erdei Krisztina képei a dokumentarizmus egyfajta élhető, új változatát képviselik, olyan dokumentarizmust, ami már nem is az. Olyan invencióval, komplexitással, finomsággal írja át és felül, továbbá erdeikrisztásítja el a tradíciót, hogy nem ismerünk rá. A Kizárás a már megszokott magas színvonalú, sűrű, gazdag szövésű anyag. A képek általában sok elemmel, motívummal dolgoznak, és építenek fel, de inkább szét, komplex, mégis stabil struktúrákat. Korábbi munkáit ismerve látható, Erdei Krisztina erős stilisztikai koherenciával beszél egy saját képi nyelvet [amely néha a káosszal való pompás szerkesztés, együttműködés], amelyből néha, bizonyos koncepciók, hívószavak mentén elkülönít, összerak egy-egy egységet, műcsoportot. Azonban a Kizárásban számomra volt egy-két kép, ami stilisztikailag kevésbé hozta a többi színvonalát, gazdagságát, izgalmát, én kihagytam volna őket a sorozatból [gondolok itt pl. a babás-peronos képre, vagy a cigarettázó keleti nőre vagy a tetovált karú fiúra].Továbbá a sorozatcím és az egyes képek között néha meg-megszakad a kapcsolat.

Egy merész átkötéssel ide kötném Tehnica Schweiz [László Gergely & Rákosi Péter] Dunaújvárosi garázsfesztivál (2008) c. kiváló sorozatát is, amely egyébként bizonyos értelemben egyedül áll a biennálén, hiszen nem pusztán önmagát állítja, mint [művészi] öncélt, hanem egy nagyobb projekt részeként funkcionál. A képeknek, amellett, hogy önmagukban is működnek, szemlélhetők, dokumentáló funkciójuk és erős, másfajta referencialitásuk van. A képek egy része Dunaújváros legnagyobb garázstelepét, garázsbelsőit ábrázolja, másik részük, ugyanitt, kreatívan átalakított, módosított belsőket. A módosítatlan, eredeti üres garázsbelsők voltaképp gazdájuk, tulajdonosuk lenyomataként, arcképeként funkcionálnak, egyfajta szociológiai metaforaként is értelmezhetők. A csak egy fotó erejéig berendezett, felépített, így fiktív garázsbelsők arcképként, nyomként való azonosítását a képek többféle módon: ironikusan, szürreálisan, talányosan hozzák játékba, vagy éppen függesztik fel. A fotók szerzősége megsokszorozódik, hiszen egy-egy fiktív garázsbelsőt felkérésre terveztek meg a művészek ismerősei és barátai, tehát többféle értelemben is egy csoportmunka termékeit láthatjuk.

Csapongás 3.
Krajnik István Szociokombinatorikája hibátlanul összerakott, végiggondolt, csont nélküli anyag, többféle értelmezési lehetőséggel. Elvont értelemben: a jelentés kontextusfüggőségére mutat rá. Más és más környezetben, más és más hozzáadott elemekkel, toldalékokkal az ember nevű jelentés más és mást mond. Vagy inkább semmit, mert saját helyéről, helyéből, szituáltságából kiszakítva a hely-nélküliségbe taszítva [mert a képeken senki nincs a helyén], lényegét veszíti, így lényegéről kiderül, nem belül van, hanem kívül, ami rendkívül sajnálatos tény, együtt zokog a felvilágosodás és humanizmus és modernitás minden kedves gondolkodója. A sorozat pontosan fogalmaz, száraz, analitikus, humoros és voltaképp kegyetlen. Ez mindenképp kiemeli, egyedivé teszi a mezőnyben.

Kiváló válogatási/kurátori munka Fátyol Viola tiszta, összetett, de számomra értelmezés tekintetében még némileg enigmatikus [vö. satu], családi, önéletrajzi narratívában/ból [ki] mozgó sorozata a Nyílt titok.

Rujder Kriszta képei, különösen a színesek, finom, érzékeny, minimalista, perceptuálisan izgalmas absztrakciók. Alpern Bernadett Anna munkái gazdag, színekkel jól operáló látvány-palimpszesztek.

Erős, összefogott, színvonalas anyagok, a már korábban a Nessimben bemutatott Bartha Máté Mutáció és Péter Ildikó Terek és építkezések c. anyagai, bár Bartha Máté sorozatcímét sem a meglehetősen közhelyes koncepcióleírással [pl. „mi magunk e rendszer fogaskerekeivé válunk], sem a képekkel nem sikerült eddig összefüggésbe hoznom.

Egységes, átgondolt, invenciózusan médium/technika-specifikus, arra változatos módon reflektáló munkák: Trembeczki Péter, Váradi Viktor, Szécsényi-Nagy Loránd, Pál Richárd és Farkas Imre munkái.

Páhi-Fekete Noémi Létmása számomra túl direkt, öncélúan szürreális, bár kitűnően kivitelezett, fegyelmezett és fantáziadús sorozat.

Hermann Ildi NHL c. munkája a személyes narratíva miatt jelentős súlyt, drámaiságot kap, ám néhol esetlegesnek és következetlennek, ingadozó színvonalúnak érzem a képpár-szerkesztést, kicsit lazának a sorozat kohézióját, talán épp túlírtsága miatt.

Kevésbé átütő erejűnek és/vagy eredetinek, átgondoltnak, inkább, bizonyos értelemben kissé csak dekoratívnak érzem Jókúti András, Erdős Gábor, Sziládi Mónika, Halász Dániel, Gunics Dóra, Taskovics Dorka sorozatait, amelyek struktúrájukban, működésmódjukban egyébként sok hasonlóságot mutatnak.

Csapongás 4.
A DFB-hez katalógus is készült, szép kicsi. Nem nagyon volt rá pénz, nem teljes, épp csak van. Így nehéz bármit is felajánlani az örökkévalóságnak. Van egy álmom, hogy egy napon elérjük ama paradicsomi állapotot, hogy a következő DFB-re egy min. 300 oldalas, színes, szélesvásznú és zenélő katalógus jelenik meg, benne minden képpel, adattal és tanulmányok garmadával, melyek szénné elemzendik vala a jelesebbnél jelesebb műveket. Lőjetek ködgépet!

Dunaújvárosi Fotóbiennále 2009
2009.04.25 - 2009.05.31.

Hozzászólások az íráshoz (eddig 21 hozzászólás érkezett)

Hírek

Essl Award CEE 2009

2009.07.03.

A Magyar Fotográfiai Múzeum könyvbemutatója

2009. július 9. csütörtök, 18 óra

2009.07.01.
további hírek>>>

Kiállítások

Széljegyzet

Koronczi Endre kiállítása

2009.07.08. - 2009.07.31.

Megfigyelések/Observations

Kerekes Gábor fotográfus kiállítása

2009.07.06. - 2009.08.30.

Tárgyak gyüjteménye

Shandor Hassan kiállítása

2009.07.04. - 2009.08.10.
további kiállítások>>>

Pályázatok

„Képzelj el egy új világot”

az Európai Bizottság fotópályázata

Határidő: 2009.08.31.
további pályázatok>>>

Fórum

 • Belül nincs semmi

  Barta Eszternek: A hozzászólás középső részében felsejlik egy …

  krajnik2009.07.03. 00:50
 • Belül nincs semmi

  Igen. Kosz. Ujra és ujra elolvastam a Szerzök irasat …

  Barta 2009.06.30. 23:18
 • Belül nincs semmi

  Barta Eszternek: Természetesen T.P. attitűdjét 21. századinak is fel …

  krajnik2009.06.29. 23:15
további fórumtémák>>>